Välkommen till Furulid Equmeniakyrkan

Konfaläsning läsåret 2020-2021
Ingegärd Dackerud - intervju med Missionsförbundets första, kvinnliga pastor!

The Blessing Sweden - Välsignelsen i Coronatider!

facebook Furulid Equmeniakyrkan
Här kan du läsa Om oss och Vår tro. Du kan också läsa vår tidning, Tillsammans nr5 2020