Du är här:Start > Aktiviter > Alphakurs


Inga kurser i nuläget men är du intresserad ta gärna kontakt med kursledare.

Alpha – om grunderna i kristen tro

Alpha är en kurs där grunderna i den kristna tron utforskas.Kursen är till för alla och särskilt för dig som inte vet vad du ska tro ellersom vill fräscha upp dina kunskaper om kristen tro. Allt får frågas – ingenfråga är för enkel eller för utmanande.

Varje kurstillfälle är inriktat på olika aspekter och frågorsom rör tro och är skapat för att väcka samtal. Ämnen som berörs är tillexempel: ”Vem är Jesus?”, ” Hur ska jag kunna tro?” och ”Hur och varför ska jagbe?”

Till våren 2022 inbjuder Equmeniakyrkan Motala till Alphapå följande två sätt:

Alpha i kyrkan

Upplägg: Vimöts i kyrkan kl 18.30 och börjar med en gemensam kvällsfika. Sedan lyssnar vipå kvällens föredrag. Därefter samtalar vi i smågrupper om det vi harhört och får tillfälle att komma med egna frågor och funderingar.

När och var? Onsdagar kl. 18.30 - 21.00, med start
på Furulid Equmeniakyrkan Badstrandsv. 2, Motala.
Schema kommer att delas ut i början av kursen.

Vad kostar det? Självkostnadspris för fikat. Kursmaterialoch föredrag är gratis

Kursledare: Bo G Johansson och Anki Östensson.

Frågor??? Har du frågor om ”Alpha i kyrkan” kan duringa till Bo G Johansson på tel. 0768-14 87 44.

Anmälan senast genom att mailainfo@equmeniakyrkanmotala.se eller ringa Bo G Johansson på tel. 0768-14 87 44. Eftersomvi fikar tillsammans behöver du meddela om du behöver någon form avspecialkost. Lämnade uppgifter används endast av Equmeniakyrkan Motala och vårsamverkanspart studieförbundet Bilda för att hantera Alphakursen.

Alpha Online

Upplägg & utrustning: Via den digitalaplattformen Zoom kan du sitta hemma och delta i ett spännande samtal om livetsfrågor och kristen tro. För att kunna delta behöver du ha internetuppkoppling samtdator, smart mobiltelefon eller surfplatta.

Inför varje samling skickar vi en länk till dig via vilkendu kan se den aktuella introduktionsfilmen på ”nätet”. Filmen är på engelskamed svensk text och varje avsnitt är cirka 20 minuter långt

När vi kopplar upp oss på tisdagar kl. 19.00 samtalar vi omdet vi har hört och får tillfälle att komma med egna frågor och funderingar. Dufår också ett studiehäfte hemskickat.

När och var? Tisdagar kl. 19.00 - c:a 20.15, medstart , via den digitala plattformen Zoom. Schema kommer attmailas ut i början av kursen.

Vad kostar det? Allt är kostnadsfritt.

Kursledare:

Frågor??? Har du frågor om ”Alpha online” kan duringa till. Bo G Johansson på tel. 0768-14 87 44.

Anmälan senast genom att mailainfo@equmeniakyrkanmotala.se
Lämnade uppgifter användsendast av Equmeniakyrkan Motala och vår samverkanspart studieförbundet Bildaför att hantera Alphakursen.