Du är här:Start > Gudstjänst och bön > Bön

Nattvardsandakt

Vi möts i kyrksalen för att fira nattvard, lyssna till bibelordet och be tillsammans. En viktig del är förbönen. Alla är välkomna.

Tid:

Onsdagar kl 18.00-18.30.