Du är här:Start > Gudstjänst och bön > Bön

Nattvardsandakt

Vi möts under perioden februari - maj i kyrksalen för att fira nattvard, lyssna till bibelordet och be tillsammans. En viktig del är förbönen. Alla är välkomna.

Tid:

Onsdagar från och med 19 september till 28 november kl 18.00-18.30.