Bönegrupper

I församlingen finns ett flertal bönegrupper av lite olika karaktär som möts i olika forum. Välkommen att vara med.