RPG kyrkträffar

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När:   Startar 23 september 2021


4 november:   "Rebecka och hennes tjänare Eleiser"                                                 Lena Lundin gestaltar bibelns personer

25 november:  "Vägen till tro och kallelse" 
        Lasse Andersson, församlingens pastor berättar

                        VARMT VÄLKOMNA!

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson  tel 073-312 76 54

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-