RPG kyrkträffar våren 2019

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När:

Vissa fredagar 14.00-16.00.

8 februari Cecilia Svensson berättar om sina pilgrimsvandringar, sång med Mogna röster

1 mars Sega Gubbar från Borensberg, spelar och sjunger läsarsånger för och med oss.

22 mars Lena Lundin gestaltar personer från bibeln. Här berättar hon om Hagar och Sara. Sång med Anita Johansson

12 april Lars-Erik Norrsäter, kyrkoherde i Motala församling berättar om sitt liv. Sång med RPG-kören

Fri entré

Om man vill kan man bli medlem i RPG, riksföreningen kristen pensionärsgemenskap. Kontakta då Mai Ankarberg- Karlsson .

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-.

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson tel 073-312 76 54