RPG kyrkträffar INSTÄLLT I VÅR

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När: Med anledning av Corona så är kyrkträffarna inställda i vår


Planen är att starta med kyrkträffarna till hösten 2021
2021

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson tel 073-312 76 54

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-