RPG kyrkträffar

På grund av pandemin så ställs den första kyrkträffen den 10 februari in och så hoppas vi att vi kan genomföra nästa träff den 3 mars.

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När: våren 2022


24 mars: Maria och Lennart Erlandsson. Musik och bilder från resor i Norge

21 april: Lasse siggelin. "Du kom, Du såg, Du segrade" Lasse spelar och sjunger
egna sånger


VARMT VÄLKOMNA!

För mer info:

Monica Gunnarsson tel 070-283 34 40

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-