RPG kyrkträffar INSTÄLLT I HÖST

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När: Med anledning av Corona så är kyrkträffarna inställda i höst.


Planen är att starta med kyrkträffarna nästa år.
2021
28 januari "Vägen till tro och kallelse" Församlingens nya pastor Lasse Andersson talar och sjunger.

18 februari " Föreställningen om Jesus, Ett kritiskt och befriande sångprogram" Ett musikaliskt program om den slingrande vägen till personliga tro och hur tron kan in- och utvecklas. Trubadur Anders Caringer spelar och sjunger.

11 mars "Sången i mitt liv" Roger Kindevåg sjunger och spelar

8 april "Rebecka och hennes tjänare Eleiser" Lena Lundin gestaltar bibelns personer, sång av RPG-kören

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson tel 073-312 76 54

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-