RPG kyrkträffar INSTÄLLT!

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När: Program för våren 2020

Vårens kyrkträffar

Med anledning av Coronaläget så ställs detta in!

16 april - "Rebecka och hennes tjänare Eleiser" Lena Lundin gestaltar bibelns personer. Sång av RPG-kören

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson tel 073-312 76 54

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-