RPG kyrkträffar

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När: Program för våren 2020

Vårens kyrkträffar startar den 6 februari 2020

6 februari - Östgötar - mer eller mindre kända, Anna-Stina och Bjarne Vårdstedt sjunger och spelar

27 februari - Glada och trygga sånger med Hans-Lennart Rask och Håkan Tengberg

19 mars - Föreställningen om Jesus. Ett kritiskt och befriande sångprogram. Ett musikaliskt program om den slingrande vägen till personlig tro, och hur tron kan in- och utvecklas. Trubadur Anders Caringer spelar och sjunger

16 april - "Rebecka och hennes tjänare Eleiser" Lena Lundin gestaltar bibelns personer. Sång av RPG-kören

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson tel 073-312 76 54

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-