RPG kyrkträffar

Församlingen bedriver ett aktivt arbete bland seniorer. Ungefär en gång per månad inbjuds daglediga till ett varierat kulturprogram med sång, musik, andakt, berättelser och kaffe med fikabröd. Samlingarna där inbjudna gäster medverkar, arrangeras av församlingens RPG-grupp och är öppna för alla.

När: Program för hösten 2019

26 september kl. 14.00
Joakim Ragnar från Erikshjälpen berättar och sjunger. Hur startade Erikshjälpen och hur lever den vidare?
17 oktober kl. 14.00
"Det lilla honungsbiets fantastiska värld" Bildspel med Maria och Lennnart Erlandsson, Bankeryd
7 november kl. 14.00
"HÖST - ton och tanke!" Anna-Stina och Bjarne Vårdstedt talar, spelar och sjunger
28 november kl. 14.00 Bernt Åkerblad f.d pastor i Motala, Intressanta berättelser från ett rikt liv
Kontakta då Mai Ankarberg- Karlsson .

Årsavgift enskilda 210:-, par 360:-.

För mer info:

Mai Ankarberg-Karlsson tel 073-312 76 54