Tisdagsträffen (Syträffen)

Vi möts på vissa tisdagar för att fika, samtala och umgås. Aktiviteter kan vara högläsning av bok, eget handarbete, berätta reseminnen  m  m,  

Alla är välkomna.

När

Var 3:e tisdag. Klockan 16.00-18.15                                                                                        5 februari, 26 februari, 19 mars, 9 april, 30 april 

 samt utflykt den 21 maj. 

Kostnad

30:- för fika

Kontakt och mer information: 

Irene Emanuelsson tel 0141-21 55 40, Siv Andersson tel 070-265 35 13