Välkomna till Tonår ht 2020

Nu startar en ny termin i tonår. Vill Du vara med träffas vi på fredagar jämna veckor kl. 19.00 med start 4 september. Men det går att hoppa med lite senare. Det blir olika programkvällar – kanske en del utflykter, då vi träffar tonårsgrupper i andra kyrkor. Det blir fika varje gång, andakt, en del Bibel och mer avslappat ”häng”. Några teman är rivstart, sportkväll, spel och grubbel, pizza-Furan, vad i hela världen… Välkommen du som börjar sjuan i år, blir tretton i år! Tonårsfredag, varannan vecka på Furulid! Welcome! Info eller frågor (även föräldrar): Lennart Johansson 0725-500133 eller lennart@equmeniakyrkanmotala.se


30/10 Filmkväll
13/11 Modlöshet & Hopp
21/11 (lördag) Tonårsdag med frikyrkorna i stan
27/11 Julgodisfix
11/12 Julfest
13/12 (Söndag kl 16.00) Equmenias julavslutning
.