Välkomna till Tonår vt 2020

Nu startar en ny termin i tonår. Vill Du vara med träffas vi på fredagar jämna veckor kl. 19.30 med start 24 januari! Men det går att hoppa med lite senare. Det blir olika programkvällar – kanske en del utflykter, då vi träffar tonårsgrupper i andra kyrkor. Det blir fika varje gång, andakt, en del Bibel och mer avslappat ”häng”. Några teman är rivstart, sportkväll, spel och grubbel, pizza-Furan, vad i hela världen… Välkommen du som börjar sjuan i år, blir tretton i år! Tonårsfredag, varannan vecka på Furulid! Welcome! Info eller frågor (även föräldrar): Lennart Johansson 0725-500133 eller lennart@equmeniakyrkanmotala.se

6/3 Spel och grubbel - brädspel och snack
20/3 Rulla klot eller bowling
3/4 Gemensam ungdomssamling i Baptistkyrkan
17/4 Junk-fight, Vad kan man göra av spräp
1/5 Filmkväll med snacks
9-10/5 Ungdomshelg med Ida-Marie Brengesjö, övernattning
15/5 Terminslut, vi grillar och chillar!
17/5 kl. 10.00 Gudstjänst med equmeniaavslutning