Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du flera vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via plusgiro/bankgiro

Sätt in pengar till vårt plusgirokonto 27 05 47-3 eller via swish till 1231463090. Märk betalningen med "Gåva till församlingen". Jag vill bli månadsgivare via autogiro.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.