Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av coronaviruset så kommer vi under den närmaste tiden att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att alla ska kunna känna sig trygg när man kommer till kyrkan. Det finns inte idag någon allmän uppmaning att ställa in gudstjänster och samlingar utan varje församlingar behöver fatt beslut efter sina förhållanden. Vi fortsätter med med delar av vår verksamhet i veckorna men skulle andra rekommendationer komma följer vi naturligtvis dessa. Vi måste alla se till att stanna hemma om vi har förkylningssymtom, hosta eller feber. 

Vik Församlingspastor Lennart Johansson 

Publicerat den 17 mars