Coronaviruset (Covid-19)

Hur påverkas vår verksamhet i höst av Covid-19?
Då faran ännu inte är över för allmän spridning av coronaviruset Covid-19 behöver vi hålla ut i att vara extra rädda om varandra och kommer att fortsätta med vissa försiktighetsåtgärder för att man ska kunna känna sig trygg då man besöker kyrkan.

Utifrån regeringens beslut och myndigheternas rekommendationer får vi lov att ha samlingar med max 50 deltagare. Men när vi möts i kyrkan behöver vi tänka till extra omkring att hålla goda avstånd, även på väg in och ut ur lokalerna, följa allmänna riktlinjer om hygien och liknande, samt stanna hemma om vi har förkylningssymptom, hosta eller feber. 

Med dessa åtgärder kan vi hålla mycket av vår verksamhet igång inklusive caféet, och det är bara några få typer av samlingar som behöver pausas. I vår kalender kan du läsa om vilka samlingar som är igång.

Vi följer kontinuerligt rapporteringen kring Covid-19-läget. Och kommer det ändringar i lagar eller rekommendationer kommer vi att göra ändringar i vår verksamhet utifrån detta.

Med vänlig hälsning, Lasse Andersson, församlingsföreståndare.

 

Publicerat den 17 september