Covid-19 Utökade restriktioner

Omställningar i advent och jul på grund av Covid-19
Smittspridningskurvan för Covid-19 pekar tyvärr uppåt igen och i måndags, den 16 november, föreslog regeringen ett förbud, gällande från den 24 november och fyra veckor framåt, mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Och de hoppas att taket på åtta personer ska bli normerande även för andra sociala situationer. Detta är ännu ett förslag från regeringen, men det kommer troligen gå igenom med tanke på den allvarliga situationen.
Utifrån detta har vi tagit följande beslut när det gäller gudstjänster och andra samlingar i församlingens regi från 24 november och till slutet av december: Vi livestreamar gudstjänster via vår Facebooksida "Furulid Equmeniakyrkan Motala", men med max åtta personer på plats i kyrksalen i samband med sändningen. Vi fortsätter med bönesamlingar på tisdagar kl. 10.30 samt torsdagar kl. 19.00. Kan man inte närvara får man gärna be där man finns vid dessa bönetillfällen. I övrigt blir det inga offentliga samlingar i församlingens regi under denna period.
Vi följer kontinuerligt rapporteringen kring situationen med Covid-19. Och kommer det fler ändringar i lagar eller rekommendationer kommer vi att göra ändringar i vår verksamhet utifrån detta.
Med vänlig hälsning,
Krisgruppen i Equmeniakyrkan Motala
Bo Lindberg, Lasse Andersson, Lennart Johansson, Ing-Marie Halldan samt Åsa Kindevåg

Publicerat den 3 december