Hjälp offren för kriget i Ukraina

Hjälp offren för kriget i Ukraina

Via Equmeniakyrkans katastroffond förmedlas hjälp både inne i Ukraina och till ukrainska flyktingar i Moldavien.

Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/katastroffonden

Ge ditt bidrag via bankgiro 900-3286 eller Swish 900 32 86 och märk gåvan ”Ukraina"

Bed gärna också en bön för Ukraina, Ryssland och grannländerna!

Publicerat den 12 mars