Körhelg Markusmässan

Den 6 - 7 april kommer vi ha en körhelg tillsammans med Lena Wohlfeil,  där vi repeterar och sedan framför Markusmässan- en musikgudstjänst som tar avstamp i Markusevangeliets texter.
Startar kl 10.00 på lördagen inkl lunch och eftermiddagsfika. 

Söndag repetition kl 9.00 

Och musikgudstjänsten startar kl 11.00.

Kostnad 100 Kr och anmälan senast 1 april. För mera information och noter kontakta: 

Anita Johansson 070-242 66 68 eller Lena Källqvist Andersson 070-653 57 87

Publicerat den 7 mars