Öppen kyrkan med nattvard och bön

I sommar kommer det att bli två tillfällen till öppen kyrka med nattvard, ljuständning och bön, torsdag 29 juli kl.17.00 - 19.00 samt torsdag 19 augusti kl. 17.00 - 19.00. Du kommer när du vill under den tiden och vi är max 8 personer i kyrksalen samtidigt.

Publicerat den 22 juni