Uppdaterade Covidåtgärder på Furulid

Åtgärder på Furulid för att minska
smittspridning av Covid-19
Smittspridningen av Covid-19 fortsätter att öka och från och med onsdag den 12 januari gäller nya restriktioner. Bland annat krävs nu uppvisande av vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare, exklusive medverkande. När det gäller gudstjänsten nu på söndag, den 16 januari, har undertecknade beslutat att vi sänker maxantalet deltagare till 50 stycken och kräver inget vaccinationsbevis. Kyrkfika kommer att serveras på samma sätt som tidigare. Det vill säga att vi sitter i sällskap om max åtta personer och med rejäla avstånd mellan borden samt att det som ska förtäras redan står framdukat på borden. Vi vill också påminna om att det är viktigt att stanna hemma om du känner av sjukdomssymptom, även lindriga. Vad som gäller för kommande veckor ber vi att få återkomma med efter att församlingsstyrelsen har sammanträtt torsdag den 13 januari.
I övrigt gäller nedanstående:
Vid alla samlingar i kyrkan rekommenderar vi följande
för att undvika att smittas eller att smitta andra:
Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och använd gärna handsprit. Hosta och nys i armvecket eller i näsduk.
Kom om du är frisk
Har du sjukdomssymtom, även lindriga, är du välkommen efter att den tid gått
som Region Östergötland föreskriver. Information finns på 1177.se Vårdguiden.
Håll avstånd – undvik trängsel
Nu hjälps vi åt att hålla avstånd och undvika trängsel. Detta gäller även om du är vaccinerad!


Vid gudstjänster i kyrkan tillkommer följande:
• I nuläget tar vi emot  besökare utöver de medverkande.
Kyrkvärdarna är informerade om hur de ska hålla koll på antalet.
• Kyrkvärdarna anvisar er sittplats.
Vi får sitta i sällskap om max 8 personer och det skall var minst en tom stol emellan sällskapen.
• Vi vandrar inte runt i kyrksalen under gudstjänsten.
Men det är tillåtet att stå upp på anvisad plats vid vissa moment i gudstjänsten.
• Kollekt ges via Swish eller i box vid utgången då man lämnar kyrksalen.


Varmt välkommen till gudstjänster och samlingar!


Motala 2022-01-12
Lasse Andersson, församlingsföreståndare
Åsa Kindevåg, ordförande

Publicerat den 23 december